Çocuk Ürolojisi Bilgilendirme Başlıkları:

Boşaltım Sistemi ve Üreme Organlarına ait Cerrahi Hastalıklar

·         Böbrek kistleri, tümöreleri ve taş hastalığı

·         Böbrek üreter bileşke darlıkları (UPJ darlığı)

·         Üreter mesane bileşke darlıkları (UVJ darlığı)

·         Üreter genişlemesi, taşları

·         Vezikoüreteral reflü (VUR) (İdrarın mesaneden üretere geri kaçışı)

·         Mesane enfeksiyonları, taş hastalığı

·         Karın ön duvarının oluşmamasına bağlı mesanının karın dışına açılması (Ekstrofia Vesika)

·         Erkek çocuklarda üretranın alta açılması (hipospadias) (peygamber sünneti)

·         İnmemiş testis, hidrosel, spermatik kordon kisti

·         Epididimoorşit (testis iltihabı), balanit -postit (sünnet derisi iltihabı) ve prostatit gibi enfeksiyonlar

·         Sünnet

·         Kız çocuklarda over (yumurtalık) kistleri, torsiyonu

·         Hymenin (kızlık zarı) kapalı olması, labial yapışıklıklar

Çocuk Cerrahisinde ve Çocuk Ürolojisinde Tanı ve Tedavi Yöntemleri

·         Laparoskopik girişimler

·         Endoskopik girişimler

·         Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi

·         Kolonoskopi, rektoskopi, anoskopi

·         Sisitoskopi, üreteroskopi

·         Bronkoskopi

·         Ürodinamik incelemeleri

·         Sistomerti

·         Üroflovmetri

·         Motilite çalışmaları

·         Özofgus manometrisi

·         Anal manometri

·         pH metre çalışmaları (GER tanısı)

 

 

Hekimlerimiz