Vajinusmus

10 KADINDAN 1’İNİN SORUNU: VAJİNİSMUS

Çoğunlukla çocukluk çağında öğrenilen yanlış ve katı bilgiler doğrultusunda ortaya çıkan vajinismus, her 10 kadından 1’inin sorunu... Zamanla düzelebileceğine dair söylentilerle değil, doğru tedavilerle vajinismusun tamamen düzelebildiğini söyleyen Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Neşe Hayırlıoğlu, vajinismus hakkında önemli bilgiler veriyor. 

VAJİNİSMUS’UN NEDENLERİ

Vajinismus vajeni çevreleyen pelvik taban kaslarının istemsiz kasılması nedeniyle oluşan cinsel işlev bozukluğudur.  Vajinismus, farklı nedenlerle ortaya çıkabilir. Çoğunlukla çocukluk çağında cinsellikle ilgili duyulan, öğretilen kötü, yanlış, tutucu, katı bilgiler neden olabilirken önceden yaşanmış bir travma da neden olabilmektedir.

STRES ALTINDA KALMAYIN

Düşünülenin aksine çok sık görülen bir bozukluktur vajinismus, neredeyse on kadından birinde bu sorun yaşanır.  Bilinmelidir ki vajinismus tamamen tedavi edilebilen bir problemdir. Bunun altını özellikle çizmek gerekir. Çünkü vajinismusu olan kadınlar kendilerini umutsuz ve tamamen çaresiz olarak düşünürler ve genellikle vajen girişinde duvar gibi bir engelin olduğunu ve asla ilişkide başarılı olamayacaklarına inanırlar. Utanç duyguları, hayal kırıklığı ve zamanla cinsel isteksizlik oluşur. Ailelerin durumu öğrenmesi baskı ve stresi artırırken, problemden haberdar olmayan ailelerde de bebek beklentisi yine aynı şekilde çiftin üzerindeki baskıları arttırır. Hastalarda ve yakınlarında problemin zamanla kendiliğinden düzeleceği kanısı yaygındır. Çoğunlukla bir Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanına ilk başvuru yapılır. Vajinismusta kızlık zarı için operasyon ya da uyutarak uyuşturarak ilişkinin sağlanması gibi uygulamaların tedavide yeri olamayacağının bilinmesi çok önemlidir.

ÇİFTE UYGUN TEDAVİ YAKLAŞIMI

Unutmayın her ne sebeple olursa olsun vajinismus tedavi edilebilen bir hastalıktır. Tedavi için kararlı olmak ve konunun uzmanına başvurmak tedavide yolun %50 sini kat etmektir. Gerisi cinsellik hakkında bilinçlenme ve çifte uygun tedavi yaklaşımı ile kendiliğinden gelecektir.